draperi
Olja på duk, 50 x 60 cm, 2019

fördämnad
Olja på duk, 38 x 46 cm, 2019

skred
Olja på duk, 133 x 59 cm, 2019

mossbelupen
Olja på duk, 33 x 41 cm, 2019

sväva
Olja på duk, 33 x 41 cm, 2019

sank
Olja på duk, 55 x 70 cm, 2019

källa
Olja på duk, 50 x 20 cm, 2019
>